Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Email In PDF.

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, chiều ngày 02/07/2018 Sở TN&MT tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

hinh 6 thanh - CopyBáo cáo tại Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2018, đánh giá kết quả chỉ đạo điều hành, các hạn chế nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong thời gian đến; bên cạnh đó Hội nghị cũng đã quán triệt các nhiệm vụ về cải cách hành chính, các công việc phải thực hiện để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở. Ý kiến thảo luận của CC-VC và người lao động tập trung vào tiếp tục cải cách hành chính, tăng hiệu quả làm việc, công tác phối hợp giải quyết công việc...
Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Viễn – Giám đốc Sở đề nghị lãnh đạo các phòng/đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo lĩnh vực được phân công, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai xin lỗi hồ sơ giải quyết chậm trễ, tăng cường vai trò trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực thi công việc.

Quý Tâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: