Tập huấn phần mềm dịch vụ công trực tuyến

Email In PDF.

Ngày 29/6/2018, Sở TN&MT Quảng Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tổ chức tập huấn phần mềm dịch vụ công cho công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Sở, đây là đợt tập huấn nhằm tiếp tục nâng cao kỷ năng sử dụng phần mềm dịch vụ công cho cán bộ tham gia trực tiếp của Sở.

tap huan phan mem  hinh - CopyBáo cáo viên cùng trao đổi nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: chờ hồ sơ gốc, luân chuyển hồ sơ, quy trình xử lý.... Hiện nay, Sở TN&MT đã thực hiện 90/91 thủ tục hành chính trên trang dịch vụ công, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Quý Tâm

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: