Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016

Email In PDF.

Ngày 15/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích, với sự tham gia ở 63 điểm cầu, tại điểm cầu Quảng Nam có đồng chí Lê Văn Thanh – PCT UBND tỉnh Quảng Nam cùng với đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

11 - Copy
Theo Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, sau một năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ có 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ký kết thỏa thuận cung ứng dịch vụ với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, đã có 7.824.953 hồ sơ được thực hiện qua 02 hình thức: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - hồ sơ 2 chiều, tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả. Tổ chức việc rà soát các điểm cung ứng dịch vụ đến cấp xã, trạng bị các công cụ, thiết bị cần thiết như máy in đa năng, máy tính kết nối mạng internet...để phục vụ tốt cho việc cung cấp dịch vụ cho người dân khi có yêu cầu.
Đối với tỉnh Quảng Nam trong năm 2017 tổng số hồ sơ hành chính công do Bưu điện tiếp nhận 123.086 hồ sơ, trong đó bưu cục Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp nhận 12.380 hồ sơ/45.000 hồ sơ do Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh giải quyết, đạt tỉ lệ 27,5% đăng ký trả kết quả qua Bưu điện. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong năm 2017 đã có 3.995 hồ sơ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua đường bưu điện, tập trung vào lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tào Quý Tâm 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: