Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khác

Thông tư 20/2017/TT-BTTTT

Email In PDF.

Thông tư 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản