Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khoáng sản

Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết số 160/2015/NQ-HĐND ngày 07/07/2015 Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản