Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khoáng sản

Quyết định số 1630/QĐ-UBND

Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 08/05/2015 Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng một số khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản