Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khoáng sản

Thông tư số 66/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 66/2014/TT-BTNMT ngày 31/12/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản