Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khoáng sản

Quyết định số 2185/QĐ-TTg

 Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản