Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khoáng sản

Thông tư liên tịch 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC

Thông tư liên tịch 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC ngày 14/11/2014 Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản