Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khoáng sản

Quyết định số 2691/QĐ-UBND

Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Bấm vào đây để tải toàn văn bản