BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 28 tháng 02 ngày 01 tháng 3 năm 2014)

Email In PDF.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 3 năm 2014: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu; trên đất liền gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 18 đến 32 độ C; vùng biển gió Đông đến Đông Nam cấp 4 - cấp 5.