BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 27 ngày 28 tháng 02 năm 2014)

Email In PDF.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng yếu.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 30 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0. 5 - 1.0 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 28 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 2014: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng yếu; trên đất liền gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 18 đến 32 độ C; vùng biển gió Đông đến Đông Nam cấp 4 - cấp 5.