BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 27 tháng 02 năm 2014)

Email In PDF.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

3. Thành phố Hội An: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm không mưa.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, trưa chiều giảm mây nắng yếu, đêm có lúc có mưa rào nhẹ.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 0.75 - 1.25 mét.

Tình trạng biển: Bình Thường.