BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 25 ngày 26 tháng 02 năm 2014)

Email In PDF.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 17 đến 29 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi ven bờ.

Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4 - cấp 5.

Độ cao sóng biển: Từ 0.5 - 1.5 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 02 năm 2014: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh,  sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu; trên đất liền gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 17 đến 30 độ C; vùng biển gió Đông đến Đông Nam cấp 4.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: