BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Chiều và đêm 25 tháng 02 năm 2014)

Email In PDF.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, trưa chiều nắng yếu, đêm không mưa, trời lạnh.

Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Nam cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0.75 - 1.25 mét.

Tình trạng biển: Bình Thường.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: