BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 24 ngày 25 tháng 02 năm 2014)

Email In PDF.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

2. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

3. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

4. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, không mưa, đêm trời lạnh, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: Không mưa.

Tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4.

Độ cao sóng biển: Từ 0.75 - 1.25 mét.

Tình trạng biển: Bình thường.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 02 năm 2014: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng yếu; trên đất liền Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3; nhiệt độ từ 19 đến 30 độ C; vùng biển gió Đông đến Đông Bắc cấp 4.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: