Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Thông tư LT số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT

Thông tư số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 của Liên Bộ Ủy ban dân tộc - Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Bấm vào đây để tỉa toàn bộ văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: