Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT

Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT ngày 26/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp qui định tại Điều 31, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Bấm vào đây để tải văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: