Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Thông tin quan trắc môi trường tháng 9/2013

Email In PDF.
1. Không khí: Nồng độ các chất ô nhiễm cơ bản trong môi trường không khí xung quanh tại các giao lộ chính, các KCN trên địa bàn tỉnh đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2008/BTNMT, QCVN 06:2008/BTNMT.
2. Nước mặt: Hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) tại 7/11 điểm quan trắc nước mặt vượt 30mg/l (theo QCVN 08:2008/BTNMT), trong đó, 01 điểm nằm trong khoảng 30-50mg/l (hồ điều hòa đường Nguyễn Du), ≥ 50mg/l có 4 điểm tập trung trên hệ thống sông Thu Bồn (ngã ba Giao Thủy, sông Hoài tại Hội An, sông Thu Bồn tại Câu Lâu) và 2 điểm trên sông Vu Gia (sông Bến Giằng, hợp lưu sông Bung và sông Cái);
Hồ điều hòa đường Nguyễn Du, Tam Kỳ có nồng độ BOD ≥ 15mg/l , COD ≥ 30mg/l, NH4- ≥ 0,5mg/l; 9/11 điểm quan trắc có tổng dầu mỡ vượt 0,02 mg/l, trong đó, 2/9 điểm từ 0,02-0,1 mg/l trên sông Thu Bồn (ngã ba Giao Thủy, sông Cổ cò – Đế Võng), 4/9 điểm ≥ 0,1 mg/l trên sông Thu Bồn (sông Hoài, sông Thu Bồn tại Câu Lâu, sông Bồng Miêu, sông Vĩnh Điện), 2/9 điểm trên sông Tam Kỳ (sông Bàn Thạch, sông Trầu) và 1/9 điểm nước hồ điều hòa đường Nguyễn Du; Nước sông tại ngã Ba Giao Thủy, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có nồng độ Fe> 1mg/l.
3. Nước biển ven bờ: Kết quả quan trắc nước biển ven bờ tại 2 khu vực bãi tắm (Cửa Đại tại Hội An và Tam Thanh, Tam Kỳ) cho thấy hầu hết các thông số ô nhiễm được quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10:2008/BTNMT. Riêng bãi tắm Tam Thanh, Tam Kỳ hàm lượng dầu mỡ khoáng trong nước ở mức 0,11mg/l, vượt nhẹ giới hạn cho phép (quy định là 0,1mg/l).
Kết luận: Kết quả quan trắc môi trường tháng 9/2013 cho thấy, chất lượng nước sông trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt yêu cầu của QCVN. Riêng chất lơ lửng trong nước tại một số vị trí sông vượt QCVN, nguyên nhân do lưu lượng lớn vào mùa mưa bão. Hàm lượng dầu mỡ trong nước sông tại một số khu vực khá cao là điều không bình thường so với các năm trước. Nước hồ Nguyễn Du (Tam Kỳ) bị ô nhiễm Amoni và chất hữu cơ dù đang mùa mưa cũng là vấn đề đáng quan tâm; Chất lượng không khí và nước biển ven bờ khá tốt, đảm bảo QCVN.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: