Hội thảo góp ý Nghị định thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012 và Kế hoạch hành động quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước

Email In PDF.

Trong hai ngày 21 và 22/10, tại TP Đà Nẵng, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo phổ biến Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 và các văn bản pháp luật có liên quan; góp ý cho Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng  tổng hợp tài nguyên nước. Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Hoàng Văn Bảy; tham dự có lãnh đạo Sở TN&MT 13 tỉnh, thành phố Miền Trung, Tây Nguyên, các doanh nghiệp khai thác nước lớn tại khu vực Miền Trung.

Phát biểu khai mạc và trình bày nội dung Luật Tài nguyên nước, dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012, Cục trưởng Hoàng Văn Bảy đã khái quát tầm quan trọng của Luật Tài nguyên nước năm 2012, đồng thời đề nghị các địa phương nhanh chóng nghiên cứu và triển khai Luật vào thực tế cuộc sống. Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 2012 đã được hoàn chỉnh trình Chính phủ và sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới.

nuocv2

Trên cơ sở Luật Tài nguyên nước năm 2012, Bộ TN&MT đang tập trung lấy ý kiến lần đầu để hoàn thành Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước. Mục tiêu của Kế hoạch hành động nhằm đảm bảo quản lý, khai thác sử dụng và bền vững tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp, toàn diện, bền vững và hiệu quả cao nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia cho trước mắt và lâu dài, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trước diễn biến của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sự suy giảm nguồn nước trong những năm tới. Để hoàn thành mục tiêu này, Kế hoạch hành động cũng xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó lưu ý vấn đề hoàn thiện chính sách, pháp luật, chiến lược về tài nguyên nước; tăng cường các biện pháp chủ động kiểm soát các tác động tiêu cực đối với tài nguyên nước; tuyên truyền nâng cao nhận thức và quản lý, bảo vệ tài nguyên nước…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tài nguyên nước hiện nay, trong đó có ý kiến của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam.

Ngọc Văn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: