Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam Sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2013 của một số địa phương tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: