Kiểm tra các công trình nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn 2013; Công tác kiểm định an toàn đập và cắm mốc giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập thủy điện năm 2013, Từ ngày 13/8/2013 đến ngày 04/9/2013, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Quảng Nam do Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Thường trực Ban chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn tỉnh), Công an tỉnh và BCH PCLB các địa phương nơi có công trình thủy điện tiến hành rà soát, kiểm tra đối với 25 công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 13 công trình nhà máy thủy điện thuộc Quy hoạch đã đi vào hoạt động, 08 công trình đang triển khai thi công và 04 nhà máy thủy điện được đầu tư xây dựng trước năm 2000.

Tại buổi làm việc với từng đơn vị, Đoàn công tác đã nghe các đơn vị báo cáo các kết quả thực hiện trong quá trình vận hành, hoạt động của các nhà máy trong thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị tháo gỡ một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó tập trung vào các nội dung chính như: Công tác chuẩn bị cho PCLB năm 2013, Công tác quản lý an toàn đập đối với các nhà máy thủy điện và một số nội dung liên quan: Công tác quản lý kỹ thuật an toàn, PCCC; Chi trả dịch vụ môi trường rừng; Công tác trồng rừng thay thế; Chấp hành pháp luật về Tài nguyên và Môi trường...

Kết quả kiểm tra cho thấy, các chủ đầu tư các NMTĐ đều nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với an toàn công trình cũng như đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du khi xả lũ; Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn còn nặng về hình thức trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan; còn lúng túng và hạn chế trong trong quá trình thực hiện như:

- Chưa tổ chức diễn tập PCLB theo phương án;

- Chưa thực hiện đầy đủ quy định của nhà nước về QLAT đập và QLAT kỹ thuật: quan trắc đập, quan trắc thông số Khí tượng - Thủy văn, ghi chép sổ vận hành và theo dõi Khí tương - Thủy văn…;

- Chưa thực hiện tốt công tác Cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa và cắm mốc giới xác định phạm vi phụ cận bảo vệ đập;

- Chưa xây dựng Phương án PCLL vùng hạ du theo đúng quy định...;

Công tác đảm bảo an toàn cho các công trình hồ chứa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thực hiện rà soát, kiểm tra đảm bảo an toàn các hồ chứa, đập thủy điện là hết sức cần thiết và cấp bách. Đây là nhiệm vụ quan trọng đối với các cấp, chính quyền địa phương và các Chủ đập nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, sử dụng các hồ, đập thủy điện, đồng thời phòng, chống và giảm nhẹ các rủi ro thiên tai trong mùa mưa, bão và thích ứng có hiệu quả biến đổi khí hậu trong thời gian đến.

Rích Đài Phôn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: