Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Thông tin quan trắc tháng 8/2013

Email In PDF.
Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam tháng 8/2013.
1. Nước mặt: Có 13/31 mẫu có nồng độ TSS vượt 30mg/l, trong đó, từ 30-50mg/l có 6 mẫu tập trung trên hệ thống sông Thu Bồn, ≥50mg/l có 7 mẫu tập trung trên hệ thống sông Vu Gia; 2/31 mẫu có nồng độ BOD ≥15mg/l , COD ≥ 30mg/l (2 mẫu nước thải hồ điều hòa đường Nguyễn Du); 3/31 mẫu có nồng độ NH4- > 0,5mg/l. bao gồm 2 mẫu hồ điều hòa đường nguyễn Du và 01 mẫu nước sông Bồng Miêu; Sông Cổ Cò (Hội An) và sông Trường Giang (Tam Thanh) có nồng độ PO43- > 0,2mg/l; Sông Thanh (TaBing) có nồng độ Fe> 1,5mg/l; 2 mẫu nước hồ Nguyễn Du và 01 mẫu nước sông Bàn Thạch (Tam Kỳ) có coliform > 5.000MPN/100ml.
2. Nước ngầm: 4/26 mẫu được lấy có nồng độ COD≥ 4mg/l; 5/26 mẫu có nồng độ NH4- > 0,1mg/l; 01 mẫu có nồng độ Cl- > 250mg/l và Fe >mg/l; 4/26 mẫu nhiễm E.Coli và 15/26 mẫu nhiễm Coliform. Các giếng bị nhiễm bẩn chủ yếu tập trung tại khu vực ven biển.
3. Không khí: 01 mẫu không khí ở KCN Đông Quế Sơn có nồng độ bụi>0,3mg/m3.
4. Nước biển ven bờ: bãi tắm Tam Thanh có nồng độ dầu mỡ>0,1mg/l
Kết luận: Kết quả quan trắc môi trường tháng 8/2013 cho thấy, chất lượng nước sông trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt yêu cầu của QCVN. Riêng chất lơ lửng trong nước tại một số vị trí sông vượt QCVN, đặc biệt các sông trên dòng Vu Gia. Một vài khu vực đông dân cư sinh sống bị ô nhiễm Amoni. Nước hồ Nguyễn Du (Tam Kỳ) bị ô nhiễm Amoni và chất hữu cơ; Nước ngầm ở một số vị trí quan trắc bị nhiễm Amoni, E.Coli và Coliform, tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển; Chất lượng không khí và nước biển ven bờ khá tốt, đảm bảo QCVN.