Hội thảo về tài chính cho biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Email In PDF.

Ngày 11/6/2013 Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về biến đổi khí hậu (VNGO&CC) đã tổ chức hội thảo về Tài chính cho biến đổi khí hậu năm 2013. Đến dự hội thảo gồm có các bộ ngành Trung ương: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Đại diện các tỉnh ở 3 miền Bắc, Trung, Nam và các tổ chức phi chính phủ khác tài trợ cho Chương trình biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

HT_ve_TC_BDKH

Mục tiêu của hội thảo trong năm 2013 sẽ là:

-  Tăng cường hợp tác và đối thoại giữa các cơ quan liên quan của Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam về chia sẽ thông tin về các hoạt động biến đổi khí hậu và cập nhật các chính sách và chủ trương về biến đổi khí hậu

-  Tìm hiểu và vận dụng cơ hội để tăng sức mạnh, cộng hưởng hiệu quả và tác động tích cực và tránh trùng lắp giữa các hoạt động/dự án biến đổi khí hậu cho cả Chính phủ và phi chính phủ đang và sẽ thực hiện

-  Tận dụng nguồn lực và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, qua các dự án/hoạt động biến đổi khí hậu cho cả 2 phía thực hiện cấp địa phương.

Dự kiến trong năm 2013 sẽ có những hoạt động cụ thể như:

+ Truyền thông và xây dựng tài liệu hướng dẫn truyền thông;

+ Lựa chọn và triển khai một số mô hình thí điểm ở cấp cộng đồng về trồng, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển và rừng đầu nguồn;

+ Tuyên truyền nhận thức người dân về vao trò của rừng ngập mặn và đẩy mạnh trồng phục hồi rừng ngập mặn.

Thu Hằng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: