Đoàn kiểm toán nhà nước làm việc tại tỉnh Quảng Nam về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Email In PDF.

Ngày 03/5/2013 tại UBND tỉnh Đoàn Kiểm toán nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường Công bố quyết định kiểm toán tại tỉnh Quảng Nam về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Tham dự và chủ trì cuộc họp Ông Nguyễn Ngọc Quang – Phó Chủ tịch thường trực - kiêm Trưởng ban chỉ đạo hợp phần thích ứng với biến đổi đổi khí hậu, ngoài ra còn có Lãnh đạo, đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện/ thành phố: Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, Điện Bàn, Tam Kỳ và Văn phòng hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu cùng tham dự cuộc họp.

Nội dung kiểm toán gồm: Kiểm toán việc tiếp nhận và phân bổ tiền tài trợ từ chính phủ Đan Mạch của Bộ Tài chính; việc quản lý, sử  dụng và quyết toán  kính phí của Chương trình; việc chấp hành luật chính sách, chế độ quản lý tài chính-kế toán, chế độ quả lý đầu tư xây dựng của nhà nước; công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chương trình; tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả việc quản lý và sử dụng kinh phí của Chương trình; kết quả thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình năm 2012.

Nguyễn Hướng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: