Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Chỉ thị 05/CT-TTg

Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Chính phủ về tập trung chỉ đạo tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Bấm vàođây để tải T05ttcp.pdf 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: