Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung quyết định số 23 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Email In PDF.

Ngày 01/4/2013, Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã chủ trì Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Quy định Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo các đơn vị: Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành, UBND, Phòng TN&MT và Trung tâm Phát triển quỹ đất của 18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

IMG_BTHTTDC

Sau khi nghe ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường báo cáo các nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung, các đại biểu tham gia Hội thảo đã góp ý tích cực, thẳng thắn vào nội dung dự thảo để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư; qua đó đã làm rõ hơn nhu cầu và sự cấp thiết để cơ quan soạn thảo văn bản cùng các địa phương tiếp tục hoàn thiện chính sách này.

Kết thúc Hội thảo, Ông Nguyễn Ngọc Quang kết luận:

- Thống nhất tên gọi: “Sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010”.

- Liên quan đến công tác tái định cư: đề nghị cập nhật tất cả các quy định có liên quan vào thành 01 Chương riêng biệt (suất tái định cư tối thiểu, suất đầu tư hạ tầng, số lô bố trí tái định cư,...).

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến tham gia góp ý từ các đại biểu và khẩn trương hoàn chỉnh Dự thảo đến hết ngày 15/4 để tiếp tục gửi cho các Sở, Ban, ngành và địa phương tham gia ý kiến lần cuối trước khi lập thủ tục trình Sở Tư pháp thẩm định.

Hội thảo là cơ sở để Sở Tài nguyên & Môi trường tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo nhằm hướng tới hoàn thiện một số quy định chưa được cụ thể, phù hợp, hướng tới tối đa hoá lợi ích của người có đất bị thu hồi, nhất là vấn đề tái định cư và tăng tính hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ BT, HT & TĐC để GPMC trên địa bàn tỉnh. Dự kiến Quyết định được UBND tỉnh ban hành vào cuối tháng 4/2013.

Nguyễn Thị Phước


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: