Kết quả cuộc họp giữa Đoàn công tác của Bộ Công thương và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Ngày 22/01/2013, Đoàn công tác Bộ Công Thương do ông Phan Duy Phú – Phó Vụ trưởng vụ năng lượng làm trưởng đoàn chủ trì, làm việc với các Sở, Ngành, UBND các huyện và các chủ đầu tư các dự án thủy điện về công tác kiểm tra, rà soát các vấn đề thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan và các chủ đầu tư các dự án thủy điện báo cáo các vấn đề liên quan đến các công trình, dự án thủy điện đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Trong đó, đi sâu vào các nội dung chính như: Vấn đề thực hiện trồng bồi hoàn diện tích rừng thay thế do sử dụng cho mục đích thực hiện dự án; vấn đề ổn định đời sống, dân sinh cho nhân dân khu vực tái định cư; vấn đề rà soát quy hoạch các dự án thủy điện...trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và công tác chuẩn bị cho thời gian tới.

Theo báo cáo của các Sở, Ngành và UBND các huyện, bên cạnh các kết quả đã đạt được với sự nỗ lực của chính quyền địa phương các cấp, các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, nổi cộm trong một số vấn đề sau:

- Do nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ đầu tư các dự án thủy điện vẫn chưa thực hiện trồng bồi hoàn rừng bị mất; Tổng diện tích rừng bị ảnh hưởng là rất lớn. Công tác kiểm kê, đánh giá hiện trạng, diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng để xây dựng công trình chưa được thực hiện.

- Việc đánh giá tác động môi trường của việc chuyển mục đích sử dụng rừng còn chung chung, chưa cụ thể; Việc xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ mang tính dự báo và tập trung đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây và giai đoạn vận hành nhà máy mà hầu như chưa chú trọng tới đánh giá tác động môi trường lâu dài ở vùng sau đập về sản lượng cá, nơi di trú, sinh sản của các loài thủy sinh vật quý hiếm...

- Các khu tái định cư quy hoạch chưa hợp lý như bố trí tái định cư vào các khu vực rừng phòng hộ, không bố trí đủ đất sản xuất cho người dân tái định cư; Việc xây dựng nhà tái định cư của các dự án thủy điện chất lượng không đảm bảo, không phù hợp với phong tục, tập quán của người dân địa phương nên người dân ít sử dụng nhà dẫn đến việc phá rừng, khai thác gỗ trái phép...

- Tính công khai, dân chủ trong tổ chức thực hiện chính sách BT, HT&TĐC tại một số địa phương chưa đảm bảo theo quy trình, quy định. Chưa tổ chức được nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân trong vùng dự án để kịp thời xử lý những vướng mắc, giải quyết tâm tư và bức xúc của nhân dân trong vùng thực hiện dự án.

Sau khi các nghe các Sở, ngành, UBND các huyện và các đơn vị liên quan báo cáo, đoàn công tác Bộ Công Thương tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp và sẽ tổng hợp báo cáo Thủ Tướng Chính phủ nhằm chuẩn bị cho kỳ họp quốc hội trong thời gian đến.

Công tác thực hiện rà soát, quy hoạch các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh đã thực hiện theo đúng tinh thần hướng dẫn, chỉ đạo của BCT. Ngày 18/10/2012, UBND tỉnh đã thông báo kết quả rà soát quy hoạch và đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 339/TB-UBND.

Theo hướng dẫn quy định tại Thông tư số 34/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012, kể từ ngày 10/02/2013, thẩm quyền lập quy hoạch thủy điện nhỏ (từ 30 MW trở xuống) thuộc UBND tỉnh. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch các dự án thủy điện thuộc Bộ Công Thương. Theo hướng dẫn của đoàn công tác BCT, tiêu chí bình quân đối với việc sử dụng đất đầu tư xây dựng các công trình thủy điện có hiệu quả: 10ha/1MW.

Rích Đài Phôn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: