Hội nghị trực tuyến ngành Tài nguyên và môi trường

Email In PDF.

Sáng ngày 22/01/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch ngành TN&MT năm 2013. Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đ/c Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng Chính phủ, đ/c Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng, Bộ TN&MT, các đ/c Thứ trưởng, lãnh đạo các Vụ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam có đ/c Nguyễn Ngọc Quang – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo Sở, Trưởng, phó phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.

DSCN0050

Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết công tác của ngành năm 2012, kế hoạch năm 2013; Báo cáo sơ kết 01 năm tình hình thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ trên 7 lĩnh vực của ngành năm 2012, cụ thể: Về lĩnh vực quản lý đất đai đang triển khai Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng ĐKQSD đất thành một cấp trực thuộc Sở TN&MT; tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 49 tỉnh, TP; hoàn thành công tác xây dựng giá đất năm 2013; Bộ tổ chức thẩm định QH, KHSD đất giai đoạn 2011-2020 cho 62/63 tỉnh, TP; chỉ đạo các địa phương rà soát, xử lý, thu hồi các dự án chậm triển khai. Về lĩnh vực tài nguyên nước các Sở TN&NT đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quản lý tài nguyên nước, thực hiện có hiệu quả công tác cấp phép tài nguyên nước, xả nước thải theo thẩm quyền.         Về lĩnh vực địa chất khoáng sản các địa phương tích cực triển khai các thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010, Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc cấp phép. Về lĩnh vực môi trường tiếp tục hoàn thiện các văn bản QPPL về BVMT; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường gia đoạn 2012-2015; hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo tồn đa dạng sinh học. Về lĩnh vực KTTV và BĐKH đã tổ chức công bố Chiến lược quốc gia về BĐKH và Kịch bản BĐKH, nước biển dâng (cập nhật) cho VN; trình phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2012-2015, kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH đến giai đoạn 2012-2020.   Về lĩnh vực đo đạc và bản đồ đã trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ; trình phê duyệt dự án hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng CSDL về địa giới hành chính; bàn giao cho các địa phương cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý. Về lĩnh vực biển và hải đảo tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về biển và hải đảo từ Trung ương đến địa phương.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo 09 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Quảng Nam, do PCT Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang trình bày Báo cáo về công tác quản lý đất đai, cấp giấy CNQSD đất và công tác quản lý tài nguyên nước, lưu vực sông; xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành TN&MT từ Trung ương đến địa phương, trong đó đặc biệt là công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: Cơ chế chính sách quản lý đất đai còn nhiều bất cập, việc khiếu nại tố cáo về đất đai chưa giảm, số lượng đơn thư khiếu nại đông người tăng; công tác cấp giấy CNQSD đất tại một số địa phương tỷ lệ đạt còn thấp; việc quản lý tài nguyên nước, lưu vực sông cần phải kiên quyết hơn; công tác quản lý, quy hoạch các nguồn tài nguyên khoáng sản cần phải tăng cường, nhất là quản lý vàng sa khoáng; công tác BĐKH hiện nay mới có 38/63 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch hành động.

 Về nhiệm vụ năm 2013, Phó Thủ tướng đề nghị ngành TN&MT cần tập trung quan tâm ban hành các chính sách tăng cường công tác quản lý đất đai; công tác quản lý khoáng sản tăng cường thanh tra, kiểm tra, truy quét, xử phạt mạnh hơn; quản lý chặt chẽ lưu vực sông, công tác khí tượng thuỷ văn cần nâng cao năng lực dự báo chính xác hơn, tăng cường nâng cao nhận thức cho người dân; công tác quản lý biển, hải đảo cần tập trung đầu tư nguồn lực...

 Kết luận Hội nghị Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT năm 2013 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải./.

Ngọc Văn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: