Bạn đang ở: Tin tức Quản lý đất đai

UBND tỉnh công bố bảng giá các loại đất năm 2013

Email In PDF.

Ngày 20/12/2012 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ban hành quy định về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh, quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Giá đất thị trường trong năm 2012 không biến động, do đó nhìn chung bảng giá đất năm 2013 tương đối ổn định, chỉ tập trung điều chỉnh những khu vực có đầu tư cơ sở hạ tầng và những bất hợp lý của bảng giá đất năm 2012, kết quả cụ thể như sau:

- Đối với đất nông nghiệp: có 12/18 huyện, thành phố giữ nguyên như năm 2012 (Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn); 02/18 huyện, thành phố điều chỉnh tăng, giảm một vài vị trí (Tam Kỳ, Duy Xuyên); 04/18 huyện điều chỉnh tăng hầu hết các vị trí (Quế Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang). Mức giá cao nhất là Hội An (đất trồng cây lâu năm) 85.000đ/m2, mức giá thấp nhất là 2.000 đ/m2 (đất rừng sản xuất tại các xã Quế Thọ, Quế Lưu, Thăng Phước, Phước Trà, Phước Gia, Hiệp Hòa của huyện Hiệp Đức; xã Quế Phước, Quế Ninh, Phước Ninh, Quế Lâm của huyện Nông Sơn).

- Đối với đất ở nông thôn: 9/18 huyện, thành phố điều chỉnh tăng ở một số vị trí (Núi Thành, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Đại Lộc, Quế Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang); 9/18 huyện, thành phố điều chỉnh tăng hầu hết các vị trí  gồm: Phước Sơn (35,5%), Tam Kỳ (18,89%), Hiệp Đức (18,77%), Phú Ninh(14,22%), Thăng Bình (16,67%),  Nông Sơn (16%), Bắc Trà My (11,4%), Tiên Phước (10,75%),  Nam Trà My (3,97%). Mức giá cao nhất là 3.400.000đ/m2 (khu vực đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc), mức giá thấp nhất là 13.800đ/m2 (khu vực dân cư của các xã Quế Ninh, Quế Phước, Quế Lâm của huyện Nông Sơn).

- Đối với đất ở đô thị: 03/18 huyện giữ nguyên giá như năm 2012 (Duy Xuyên, Đại Lộc, Tiên Phước); 6/18 huyện, thành phố điều chỉnh tăng ở một số vị trí (Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Hội An, Hiệp Đức, Bắc Trà My); 9/18 huyện điều chỉnh tăng hầu hết các vị trí, gồm : Điện Bàn (42%), Phước Sơn (33,3%), Quế Sơn (14,6%), Nam Giang (12,96%), Đông Giang (11,07%), Phú Ninh (10,72%). Mức giá cao nhất là 10.000.000đ/m2 (mặt tiền đường Lê Lợi thành phố Hội An), mức giá thấp nhất là 60.000đ/m2 (huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Hiệp Đức, Nam Giang).

Bảng giá đất năm 2013 làm cơ sở để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và tính giá trị để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Bích Thu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: