Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Khoáng sản

Thông tư 16/2012/TT-BTNMT

Thông tư 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: