Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!

Cho Công ty cổ phần Đất Quảng Chu Lai thuê đất để xây dựng khu dịch vụ cao cấp

Email In PDF.

THÔNG TIN HỒ SƠ

Mã hồ sơ: 2008-0005
Tiêu đề: Cho Công ty cổ phần Đất Quảng Chu Lai thuê đất để xây dựng khu dịch vụ cao cấp
Cá nhân/Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đất Quảng Chu Lai
Địa chỉ: Thị trấn Núi Thành - huyện Núi Thành- tỉnh Quảng Nam
Ngày nhận hồ sơ: 12-09-2008
Ngày bổ sung: 16-09-2008
Ngày hẹn hoàn trả: 06-10-2008
Loại hình: Thu hồi đất cho thuê đất
Thông tin chi tiết: - Đơn xin thuê đất
- Trích lục bản đồ
- Thông báo số 234/TB-UBND ngày 18/8/2008 của UBND huyện Núi Thành
- Quyết định số 3391/QĐ-UBND ngày 16/7/2008 của UBND huyện Núi Thành - Dự án đầu tư
Người thụ lý: Võ Tấn Long
Trạng thái: Đả hoàn tất
Tình trạng hồ sơ chi tiết: Hồ sơ Công ty CP Đất Quảng Chu Lai đã xử lý xong