BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT (Đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2012)

Email In PDF.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Thành phố Đà Nẵng: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to.

Gió Tây Nam cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

2. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Vùng núi: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.

3. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to.

Gió Tây Nam cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

4. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to.

Gió Tây Nam cấp 3 - cấp 4.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: có mưa vừa, mưa to và dông rải rác.

Tầm nhìn xa giảm xuống 4 - 6km trong mưa.

Gió Tây đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI.

Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 10 năm 2012: Nhiều mây, ngày đầu có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, hai ngày sau có mưa, có nơi mưa vừa; trên đất liền gió Tây đến Tây Nam cấp 3 - cấp 4; vùng biển gió Tây đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh; nhiệt độ từ 20 - 27 độ C.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: