Lễ tuyên dương khen thưởng năm 2012

Email In PDF.

Ngày 06/7/2012, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng năm 2012 và phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

IMG_0480

Báo cáo tổng kết tại Lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả - PCT Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh nhận định phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trên các lĩnh vực không ngừng phát triển và có nhiều đổi mới; thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến và nhiều nhân tố mới trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và cộng đồng xã hội, tạo sức lan tỏa, khí thế mạnh mẽ để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua từng bước được cải tiến, phù hợp; nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Tuy nhiên, hiệu quả còn có những hạn chế nhất định, quy trình bình xét ở một số đơn vị, địa phương còn thiếu chặt chẽ, công tác lập hồ sơ khen thưởng còn bất cập, công tác phát hiện và bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến thực hiện chưa thường xuyên, cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng còn thiếu và yếu.

Tại buổi lễ Tuyên dương có 08 tập thể và 24 cá nhân, liệt sỹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; 16 tập thể và 31 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng II, III; 32 tập thể và 57 cá nhân nhận Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho nhiều tập thể, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập thời gian qua. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu Khối Kinh tế ngành tỉnh Quảng Nam năm 2011 cho Sở Tài nguyên và Môi trường, cá nhân ông Nguyễn Viễn – Phó Giám đốc Sở được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2007-2011.

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng năm 2012 là chú trọng hơn nữa đến phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác, lao động sản xuất, xây dựng các công trình đảm bảo tiến độ, thời gian; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng, kiên quyết chống mọi biểu hiện phô trương, hình thức và bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng;... Kết thúc Lễ tuyên dương khen thưởng, Chủ tịch tỉnh Lê Phước Thanh đã phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Hồng Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: