Hội nghị triển khai các qui định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Email In PDF.

Ngày 10/4/2012, tại Hội trường Đảng ủy, Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lê Thái Bình – Phó Bí thư đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai các qui định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Tham dự Hội nghị có các đ/c Đảng ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc tại 63 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt các nội dung cơ bản các qui định, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, bao gồm: Hướng dẫn thực hiện các qui định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (Quyết định 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương); Qui định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 về những điều đảng viên không được làm; Qui định 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 21/3/2012 ban hành Qui chế giám sát trong Đảng; Qui định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/201, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 về hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 về nội dung sinh hoạt chi bộ.

Kết luận Hội nghị, đ/c Lê Thái Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, toàn diện các nội dung của Điều lệ Đảng khóa XI, nắm vững các nguyên tắc cơ bản về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thanh Hải


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: