Hội nghị sơ kêt chương trình 158 của Chính phủ triển khai một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về biển và hải đảo năm 2012

Email In PDF.

Ngày 30/3/2012, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình 158 của Chính phủ triển khai một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về biển và hải đảo năm 2012. Thành phần gồm có các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đến phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Nội dung Hội nghị là: Sơ kết chương trình Quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung bộ (theo Quyết định số 158/2007/QĐ- TTg ngày 09 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ); Lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Xây dựng cơ sở dữ liệu biển và hải đảo; xây dựng chương trình tuyên truyền biển đảo năm 2012.

Chương trình 158 của Chính phủ được triển khai với 5 nhóm nhiệm vụ giai đoạn 1, thông qua thực hiện 8 dự án cấp Trung ương và 17 dự án cấp địa phương. Sau 4 năm triển khai thực hiện chương trình 158 đã đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại:

- Chương trình 158 là một chương trình lớn của Chính phủ, có qui mô rộng liên quan đến nhiều Bộ và 14 tỉnh, thời gian thực hiện 13 năm, trong khi quản lý tổng hợp là một cách tiếp cận mới nên các Bộ, ngành và địa phương còn lúng túng và chưa có sự phối hợp chặt chẽ.

- Mặc dù đã có sự thay đổi trong nhận thức về quản lý tổng hợp đới bờ nhưng vẫn chưa sâu rộng ở cả cấp Trung ương đến cấp địa phương. Một số địa phương vẫn chưa coi trọng xây dựng các dự án QLTHDVB cũng như bố trí, đề xuất ngân sách triển khai thực hiện

- Việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án của Chương trình chậm tiến độ, ngân sách Nhà nước cân đối hàng năm chưa đáp ứng đủ theo tiến độ đặt ra.

- Việc hướng dẫn triển khai Chương trình chưa cụ thể, chưa đáp ứng đúng mục tiêu của Chương trình, dẫn đến việc lúng túng khi xây dựng và phê duyệt các dự án cơ sở. Một số sản phẩm của các dự án cấp trung ương làm cơ sở cho triển khai dự án ở địa phương như: các hướng dẫn kỹ thuật và bộ tài liệu đào tạo về quản lý tổng hợp đới bờ đang trong quá trình hoàn thiện và chưa được ban hành nên gây khó khăn cho các địa phương triển khai dự án.

Hoàng Yến


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: