Bạn đang ở: Tin tức Môi trường

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện kế hoạch quản lý môi trường

Email In PDF.

Từ ngày 31/10 -04/11/2011 tại Đà Nẵng, Ban quản lý dự án thuỷ điện Sông Bung 4 đã phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức lớp tập huấn về nâng cao năng lực thực hiện kế hoạch quản lý môi trường của các dự án thuỷ điện. Lớp tập huấn được thiết kế có sự tham gia của các bên liên quan: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Giang, Hạt kiểm lâm huyện Nam Giang, Ban quản lý khu bảo tồn Sông Thanh, các nhà thầu xây dựng, đơn vị giám sát môi trường và tập thể cán bộ Ban quản lý dự án thuỷ điện Sông Bung 4.

DSC_0215

Dự án thuỷ điện Sông Bung 4 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào năm 2007. Dự án sử dụng vốn vay của ADB vì vậy cần phải lập kế hoạch quản lý môi trường chi tiết nhằm thực thi báo cáo đánh giá tác động môi trường trình ADB, đây là một trong những điều kiện cần thiết trước khi cho vay. Kế hoạch quản lý môi trường bao gồm nhiều nội dung: khái quát các tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, giám sát môi trường, tham vấn ý kiến cộng đồng... trong đó đặt biệt là công tác giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường của dự án và các yêu cầu của nhà tại trợ. Định kỳ 06 tháng/lần, Ban quản lý dự án thuỷ điện Sông Bung 4 phải lập báo cáo chi tiết về kết quả thực hiện gửi ADB. Các học viên được tham quan công trường xây dựng thuỷ điện Sông Bung 4, thực tập lập kế hoạch quản lý môi trường trên cơ sở hướng dẫn chuyên gia ADB. Theo chương trình Ban tổ chức sẽ tiếp tục thực hiện 02 đợt tập huấn tháng 12/2011 (trong đó có 1 lớp tổ chức tại Lào).

Đây là khoá tập huấn về môi trường đầu tiên với quy mô lớn do doanh nghiệp tổ chức nhằm phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ của dự án, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường.

Quý Tâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: