Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Công văn 798/STNMT-ĐK

Công văn 798/STNMT-ĐK ngày 19 tháng 10 năm 2011 của sở TN&MT Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan TTHC về đất đai theo Quyết đinh số 19/2011/QĐ-UBND ngày 25/07/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Bấm vào đây để download toàn văn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: