Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Chỉ thị 1474/CT-TTg

Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Bấm vào đây để tải toàn bộ văn bản


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: