Tin thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 6 năm 2011

Email In PDF.

I. THỜI TIẾT TRONG ĐẤT LIỀN

1. Thành phố Đà Nẵng: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.

2. Khu vực Quảng Nam:

Vùng đồng bằng: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày nắng.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.

Vùng núi: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

3. Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.

4. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.

II. THỜI TIẾT TRÊN BIỂN

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Nam: có mưa rào và dông vài nơi.

Tầm nhìn xa trên10km.

Gió Tây Nam cấp 4 - cấp 5, ngoài khơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

III. DỰ BÁO THỜI TIẾT TRONG 3 NGÀY TỚI

Từ ngày 23 đến 25 tháng 6 năm 2011: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong đất liền gió Tây Nam cấp 2 - cấp 3, vùng biển gió Tây Nam cấp 4 - cấp 5, ngoài khơi cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Nhiệt độ từ 24 - 35 độ C.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: