Bạn đang ở: Văn bản pháp quy Đất đai

Luật Đất đai số 13/2003/QH11

Luật Đất đai số 13/2003/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003

Bấm vào đây để download toàn văn

 

 


Tin mới hơn: