Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam!
Kết nạp Đảng viên mới

Kết nạp Đảng viên mới

Thực hiện Quyết định số 298-QĐ/ĐUK ngày 12/6/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan về kết nạp Đảng viên ...

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ về việc thi hành pháp luật kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ về việc thi hành pháp luật kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra

Sáng ngày 11/7/2018, Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ về trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam tr...

Bắc Trà My: Kiểm tra, truy quét khoáng sản vàng gốc tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My

Bắc Trà My: Kiểm tra, truy quét khoáng sản vàng gốc tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, từ ngày 4/7/2018 đến ngày 6/7/2018, Phòng Tài nguyên - Môi t...

Thông báo Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thực hiện Thông tư số 13/2010/T...

Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động ...

Tập huấn phần mềm dịch vụ công trực tuyến

Tập huấn phần mềm dịch vụ công trực tuyến

Ngày 29/6/2018, Sở TN&MT Quảng Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam tổ chức t...

 iTNMTlichcongtactuan

Đối thoại với hộ dân

Đối thoại với hộ dân

Ngày 10/8/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở...

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ

Ngày 05/7/2018, Đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT đã tiến hành kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại Sở ...

Thông báo Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thực hiện Thông tư số 13/2010/T...